lørdag, mars 05, 2022

Jesus er Gud som lider med oss


Gud sendte Jesus for å gjøre oss til frie mennesker. Han har valgt medfølelse som veien til frihet. Det er mye mer radikalt enn du kanskje først tror. Det betyr at Gud ønsket å frigjøre oss, ikke ved å fjerne lidelse fra oss, men ved å dele den med oss. Jesus er Gud-som-lider-med-oss. Over tid har ordet sympati blitt en noe svak måte å uttrykke virkeligheten av å "lide med" noen. Nå for tiden, når noen sier: "Jeg har sympati for deg," har det en ganske fjern klang over seg. Følelsen, i hvert fall for meg, er at noen ser ovenfra og ned. Ordets opprinnelige betydning av "lide sammen med noen" har delvis gått tapt. Det er derfor jeg har valgt ordet medfølelse. Det er varmere, mer intimt og nærmere. Det er å ta del i den andres lidelse, å være totalt et medmenneske i lidelse. . . .

Jesus er åpenbaringen av Guds uendelige, ubetingede kjærlighet til oss mennesker. Alt som Jesus har gjort, sagt og gjennomgått er ment å vise oss at den kjærligheten vi lengter mest etter er gitt oss av Gud, ikke fordi vi fortjente det, men fordi Gud er en kjærlighetens Gud.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: