tirsdag, mars 22, 2022

Kristne forsvarer Russlands invasjon av Ukraina mens 10 millioner er på flukt - nå utsettes kvinner og barn for seksuell utnyttelse


Vi hadde trengt en kunstner som Otto Pankok. Han var en tysk trykker som ble ærekrenket av nazistene som en «degenerert kunstner» fordi hans sentrale tema var de undertryktes lidelser. Arbeidet hans avslører tydelig innflytelsen til van Gogh, som han satte stor pris på. I 1950 skapte han tresnittet "Christ breaks the rifle" som senere ble brukt av den tyske kristne fredsbevegelsen før Berlinmurens fall i 1989.

For meg er det komplett uforståelig at det finnes kristne - også i Norge - som forsvarer Russlands blodige invasjon av nabolandet Ukraina, og mener Russland bare driver nødvendige militære operasjoner i Ukraina. en av dem skriver at Russland er svært tilbakeholdne, og angriper ikke sivile. De burde ta turen til Mariupol og bli der noen dager! Byen er nå så ødelagt av russernes bombing at den sammenlignes med den syriske byen Aleppo. Om det er slik de sier disse som forsvarer Russland, burde det jo ikke være noe problem for dem å besøke denne byen! Så hvorfor reiser de ikke?

FN meldte mandag om 10 millioner som er på flukt fra krigens helvete i Ukraina. 3,3 millioner har flyktet ut av landet, resten er internflyktninger. Omtrent halvparten av disse 3,3 millionene er barn. Mange av dem flykter sammen med sine mødre. Generalseketæren i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas Norge uttryker stor bekuymring for disse vergeløse menneskene, som i deres sårbarhet kan bli utsatt for overgrep. Til Klassekampem n sier Martha Rubiano Skretteberg at "særlig i Romania har vi sett tilfeller der private biler har forsøkt å plukke opp unge kvinner, mange med små barn, der lokale frivillige og folk fra Caritas har stoppet dette. I et tilfelle ble det dokumentert at vedkommende var straffedømt for trafficking."

I dag kaller Den evangeliske allianse i Europa kristne til en spesiell bønnedag for krigens ofre i Ukraina. Vi slutter oss til dem, og jeg vil spesielt oppmuntre deg som ber om å be for mødre med barn på flukt. 

Ingen kommentarer: