mandag, mars 21, 2022

Hvem kan vi betro oss til?

Hvordan så han ut, den hellige Isak Syreren, som jeg har valgt som min ledsager i denne sesongen av livet mitt? Som medvandrer går vi side om side. Jeg har mine forestillinger, men holder dem for meg selv. Det er ordene hans, og hans levde liv, som betyr noe. I dag sier han til meg, her i min oversettelse: 

"Søk ikke råd av den som ikke lever samme liv som deg, hvor vis han enn må være. Det er bedre å betro seg til en enkel og ulærd mann som selv har erfaring, enn en lærd filosof som taler om hva han har utforsket men som mangler erfaring."

Dette er ord sagt av en koptisk munk som levde på 600-tallet, men like aktuelle i 2022. Vi lever i en tid med så mange ord, så mange meninger, så mye forvirring. Det vi trenger er å lytte til åndelige veiledere som har gjort seg dyrkjøpte erfaringer med lidelse. Vår tid trenger ikke flere intelligente mennesker, kunnskapsrike mennesker, men djupe mennesker - med det mener jeg mennesker som har erfart Det guddommelige lyset - Kristus - og som har gjort seg erfaringer med Ham. Ikke det at vi ikke trenger mennesker med kunnskap, men kunnskap alene er ikke nok, vi trenger kjennskap til Kristus. Vi trenger mennesker hvis liv er Kristus. 

Ingen kommentarer: