fredag, mars 18, 2022

Beste- og oldeforeldre kan påvirke de kommende generasjoner gjennom bønn


I forbindelse onsdagens tidebønn midt på dagen ba May Sissel og jeg Salme 78. Etter bønnestunden vår ble jeg sittende å dvele ved ordene i vers 4. I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 er dette verset gjengitt slik: "... for neste slektsledd vil vi lovprise Herren ..." 

'Litt av et bønneemne for den generasjonen jeg tilhører', tenkte jeg og så slo det meg at slik har de gamle bederne alltid bedt: for generasjoner som ennå ikke er født! De har ikke bare bedt for de generasjonene de så med sine øyne i sin levetid, men generasjonene som ennå ikke er født, og som kommer etter at vi er gått hjem til Herren. De har bedt, ikke bare for sine barn og barnebarn, men for kommende ektefeller til deres oldebarn! De fikk ikke se bønnesvaret, for bønnesvaret kommer etter at deres slektsledd er gått bort.

Jeg tenker på det løftet Gud ga Moses når Han ga ham de 10 bud: ".. og som gjør miskunn gjennom tusen ledd mot dem som elsker meg og holder hans bud." (2.Mos 20,6)

Salig er den familien som har en bedende bestefar eller bestemor, eller oldefar eller oldemor, som løfter hellige hender opp mot himmelen, på vegne av de kommende generasjoner! Deres bønner vil en dag bli besvart, og velsigelsen fra dem vil komme etter at de selv er hentet hjem av Gud.  Selv har jeg hatt en bedende bestemor. Hennes siste leveår var mitt aller første. Jeg nyter godt av de velsignelsene hun etterlot seg, og ble nok en kristen som svar på hennes inderlige bønner 13 år etter at hun hadde fått hjenlov. 

Ber du for de kommende generasjoner? Velsigner du dem? Ber du for hvem barnebarna eller oldebarna dine skal gifte deg med? Gjennom bønn kan du være med på å påvirke de kommende generasjonene. det er ikke for sent å begynne!

Ingen kommentarer: