søndag, september 16, 2007

Franske anabaptister


Vi er i ferd med å knytte kontakt med enda en anabaptistisk gruppe, denne gangen i Frankrike. Denne gruppen startet med at noen få familier begynte å komme sammen, og de er i dag en liten gruppe mennesker i alderen 8 til 80 år. De driver med aktivt evangeliseringsarbeid, blant annet med å selge kristen litteratur, noe bildet viser. De henvender seg både til ikke-kristne og de som bekjenner troen på Jesus, med dette litteraturprosjektet, blant annet for å hjelpe de sistnevnte til å bli mer grunnfestet i troen. Fellesskapet driver også en liten bokhandel i den nærmeste byen til landsbyen Marcon, 250 kilometer sørøst for Paris. Denne bokhandelen har de drevet i fire år, og bruker blant annet utstillingsvinduene til å presentere bibelvers for de forbipasserende. Disse anabaptistiske vennene lever i eiendomsfellesskap, og under enkle forhold i tilknytning til et gårdsbruk. Her dyrker de stort sett det de trenger, og holder også noen husdyr. Jeg synes det er spesielt oppmuntrende at noe slikt skjer i Frankrike. I 2002 var jeg i Lille i Frankrike, sammen med en gruppe kristne venner. Vi var på vei tvers gjennom Europa med buss, for å nå et område som ligger helt på sørspissen av Spania, hvor vi skulle ha utadrettede møter for å hjelpe noen små menigheter der nede med evangelisering. Utenfor byen Lille bodde vi i et middelalderslott, som er omgjort til et bønnesenter. Der fikk jeg innblikk i noe av den nøden som finnes i Frankrike. Så få bekjennende kristne. Mange landsbyer uten en eneste evangelisk kirke. Derfor er det ekstra flott å få kontakt med denne anabaptistiske gruppen, som har et slikt brennende hjerte for å nå sitt land med evangeliet. Husk på dem i bønn!

1 kommentar:

Anonym sa...

Godt å høre at det skjer noe på evangeliseringsfronten i Frankrike, og at mennesker vinnes for himmelen! Har hørt at frikirkelige har trange kår i dette svært sekulære landet, og at baptister og pinsevenner ses på som farlige sekter.