tirsdag, september 11, 2007

Elsker jeg Jesus i dag? Da gjør jeg som Hans ord sier


I det jeg våknet i dag morges, hørte jeg disse ordene, like tydelig, som om noen skulle ha sagt dem høyt i rommet: "Elsker du Meg?" Jeg visste med en gang at disse ordene siktet til Joh 21, som jeg stadig vender tilbake til i min stille stund, hvor Jesus spør Simeon Peter, om Peter elsker Ham. For når alt kommer til alt, så er det dette det hele dreier seg om for en som ønsker å følge Jesus, om vi virkelig elsker HAM! Om Jesus virkelig er vårt ett og alt, eller om det er andre ting som er viktigere. Hva betyr det å elske Jesus? I går leste jeg på nytt disse ordene: "Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham, og åpenbare meg for ham." (Joh 14,21) Og som om ikke dette var nok, sier Jesus videre: "Den som elsker meg vil holde fast ved mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord." (Joh 14,23-24a) Først ble jeg overveldet av dette: "og VI skal komme og BO hos ham." Åja, det vil jeg så gjerne! Tenk at Gud Fader, og Hans Sønn, vil komme å bo sammen med meg! Men dette er altså knyttet opp til spørsmålet om jeg elsker Ham, og jeg elsker Ham på den måten at jeg holder fast ved Jesu ord. Alt dette henger altså sammen. Det finnes de i dag som er villige til å kaste mye av det Jesus sa overbord. For dem gjelder ikke disse ordene lenger. De er anstøtelige, de passer ikke inn i den politiske korrektheten, de diskriminerer og er intollerante. For de som vil elske Jesus spiller ikke den politiske korrekthet noen rolle i det hele tatt. For dem er Jesus viktigere. For dem er det viktigere at Gud Fader og Sønnen vil bo hos dem, enn de skulle ha sin bolig her i verden. Jesu spørsmål er veldig direkte: Elsker DU MEG? Idag vil jeg på nytt ransake mitt hjerte for å se om jeg har en udelt kjærlighet til Jesus, eller ikke? Hva er det i mitt liv Han må gjøre noe med, for at jeg mer og mer fri skal leve sammen med Jesus?

Ingen kommentarer: