fredag, september 14, 2007

Å gjøre seg egne erfaringer med Gud


I dag kjørte jeg min sønn for at han skulle rekke skolen, og jeg ble sittende i bilen og tenke på at vi alle, i ulike faser av livet, bruker mye tid på å forberede oss og samle kunnskap til fremtidige roller og oppgaver. Mye er jo basert på tanken om at vi må lære først for så å kunne gjøre det siden. Men det finnes også ting som ikke kan læres uten at det erfares først. Vi må lære underveis, mens vi gjør ulike øvelser og oppgaver, og på denne måten skaffe oss ofte dyrkjøpte erfaringer. Den beste måten å lære å be på, er å be. For enkelte blir det mye teorier. Det er fint å skaffe seg kunnskap, og det burde verdsettes høyt. Når det gjelder vårt forhold til Gud, trenger vi mer enn kunnskap, mer enn det boklig lærdom kan gi oss. Vi kjenner kjennskap! Til forsamlingen i Filippi skriver Paulus om det å virkelig kjenne Kristus. Og veien frem til å kjenne Ham, går gjennom tap! Paulus sier det slik: "Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd." Tenk å si det for en mann som mer enn de fleste i sin samtid, var opplært i boklig lærdom. Han var fariseer, han hadde gått i skole hos en meget anerkjent lærer på den tiden, nemlig Gamaliel. Paulus hadde den flotteste utdannelse av alle. Men han regner altså alt dette som "verdiløst skrap", skriver han. Det viktigste for Paulus var å vinne Kristus og kjenne Ham. Da får alt annet fare hen og la gå, bare han kan kjenne Kristus. Måtte dette få tak i oss alle. Måtte denne lidenskapen drive oss! Vi trenger å få tak på Guds visdom. Guds ord sier oss: "Jeg vil ødelegge de vises visdom og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet." (1.Kor 1,19) Guds visdom er Kristus. Apostelen Paulus skriver: "For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom." (1.Kor 1,22-24) Vi trenger å gjøre oss egne erfaringer med Gud. Henri Nouwen har sagt: "Den store illusjonen i alt lederskap er å tro at et menneske kan ledes ut av ørkenen av noen som aldri har vært der." Problemet for dagens kirke er at det er for mange som har lest seg til tingene, men har ikke i noen vesentlig grad gjort seg egne erfaringer med Gud. Dagens bloggbilde viser to eldre søstre i Herren, tilhørende det anabaptistiske Bruderhof fellesskapet. De har nok gjort seg mange erfaringer med Gud underveis.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hei Bjørn Olav. Jeg vil gjerne sende deg en privat mail, men finner ikke adressen. Kanskje du ikke ønsker å ha den offentlig på bloggen din, i så fall kan du sende den på min mail som er ragnhild.schanke@gmail.com

Hilsen Ragnhild

Bjørn Olav sa...

Adrssen er sendt pr.epost

Anonym sa...

Der fikk vi igjen noe å tenke på fra Bjørn Olav. Ikke minst alle oss som er høyt teoretisk utdannet, vi som er vant til at vi leser OM noe, og så mener vi at vi har lært det å kjenne...

Slik er det jo ikke i Guds rike. Vi må lese OM Gud i Bibelen, og lære OM Gud gjennom forkynnelse, bøker osv., men dette kan bli som å studere kartet og aldri være ute i terrenget, og det kan bli å lære OM å arbeide, men aldri arbeide for Guds rike.

Det heter i en sang: Jeg vil lære å KJENNE deg, og kraften av din oppstandelse. BØNN er en nøkkel til å kjenne Gud. Dagens blogg-artikkel er en ny, nyttig påminnelse om at Gud vil være mer sammen med meg når jeg er mer i bønn.