lørdag, september 29, 2007

Blir novise på erkeenglenes dag

Dagen i dag, 29. september 2007, er en spesiell dag for meg. På erkeenglenes dag, eller Mikkelsmesse som denne dagen også kalles, trer jeg inn som novise ved kommuniteten på Bjärka Säby. Det gjør jeg sammen med en gruppe andre noviser, som følger kallet til å leve etter den regel som finnes i denne kommuniteten som ledes av Peter Halldorf. Nå følger en prøvetid frem til pinse neste år, og så får vi se om jeg da er kommet dit hen at jeg vil avlegge mer forpliktende løfter. Som en del av denne kommuniteten vil jeg leve med i deres tidebønneliv, og følge den regel som er fastsatt. Den følger de vanlige retningslinjer for denne type av kommunitetsliv. Det er en spesiell glede å kunne tre inn som novise på denne dagen, erkeenglenes dag, en festdag som har fulgt Kirken siden 300-tallet. Og den blir lett for meg å huske, fordi jeg feirer fødselsdag den 30. Da blir jeg 49 år, så jeg begynner å bli en gammel mann. Takk til alle de som husker meg i deres bønner.

24 kommentarer:

Anonym sa...

Kan du ikke fortelle oss noe mer om denne kommuniteten på Bjärka Säby? Er den katolsk? Ortodoks?

Bjørn Olav sa...

Kommuniteten på Nya Slottet Bjärka Säby ble grunnlagt i 1996, og står under Sionsforsamlingen i Linkjöping, som er hovedansvarlig for slottet. Sionsforsamlingen er en av Sveriges største pinsemenigheter, men kommuniteten er økumenisk. Dette betyr at de som er tilsluttet den kommer fra ulike kirkesamfunn. Kommuniteten har en mannlig og en kvinnelig gren, og teller nå fem brødre og tre søstre som bor på Bjärka Säby. I tillegg kommer den nye grenen av mennesker som bor utenfor Bjärka Säby, men som vil treffes på Bjärka Säby jevnlig. Bønn, arbeid og åndelig lesning utgjør grunnvollen for det felles liv som leves i kommuniteten. Det er kommuniteten som leder det daglige gudstjenestelivet på Nya Slottet med tidebønner i kapellet og på Øvresalen. To ganger i uken feires eukaristin.

Nya Slottet Bjärka Säby er et barokkslott fra 1700-tallet, omgitt av en stor herregårdslignende park med et rikt dyre og fugleliv. Det ligger i Östergötland i Linkjöping kommune.

Anonym sa...

"følge den regel som er fastsatt".
Kan du si noe mer om hvilke praktiske konsekvenser dette vil få for deg i det daglige?
Hvilke tidebønner bruker de på Nye Slottet Bjärka?

Bjørn Olav sa...

Svensk Tidebönsbok heter den tidebønnsboken som brukes på Bjärka Säby. Den er i hovedsak bygget på Salmenes Bok, og er ordnet med bønner for dagens ulike bønnetider. For å gjøre dette mer praktisk for meg som nordmann, bruker jeg Norsk Tidebønn, "La oss be". Det er litt annerledes sammensatt enn den svenske, men bygger også i vesentlig grad på Salmenes Bok fra Bibelen. Jeg forsøker å be tre tidebønner daglig, morgen, middag og kveld.

En kontemplativ innstilling, formet av våre felles tidebønner, Jesusbønnen og det indre livets bønn, er ryggraden i denne kommunitetens liv. Dette sammen med den regelmessige retreaten, og den daglige felles bibellesningen. Vi følger en egen bibelstudieplan, med tekster både fra Det gamle- og det nye testamente. Vi feirer også nattverd hver uke, i den forsamling vi tilhører og deltar ellers i vår egen forsamlings møter. Kommuniteten er ikke en alternativ forsamling.

Vi fordyper oss ellers i den udelte kirkes tro og lære, gjennom selvstendige studier eller ved Johannesakademiet som også finnes på Bjärka Säby. Og vi arbeider for enhet mellom de troende.

Som jeg har nevnt betyr dette at jeg ber tidebønner daglig, ved siden av den stadig gjentatte Jesusbønnen og følger kommunitetens lectio - dvs bibellesningen. Regelen gjelder for hele livet, og alle livets ulike deler. Dvs at man følger de vanlige livsreglene for et monastisk liv som enkelhet, avsondrethet for perioder, renhet etc.

Anonym sa...

Ønsker deg Guds velsignelse videre på den veien du her slår inn på, Bjørn Olav. Det er nok mange av oss som er nysgjerrige på hva det kan føre til, rent praktisk. Ser du for deg at det blir flere her i Norge som slutter seg til fellesskapet, på samme måte som du? Ønsker man mange, eller er målet heller en mindre gruppe som hver på sitt sted kan spre impulser i sitt nærmiljø? Og går det an å kombinere et arbeidsliv og travel hverdag med tidebønner?

Alle spørsmål behøver jo ikke besvares her og nå, men vi er en del som følger interessert med.

Anonym sa...

Vet du hvor man kan få kjøpt Norsk Tidebønn? Jeg har søkt på nettet, men har ikke kommet over noe enda.

Bjørn Olav sa...

Dagfinn:

Jeg tror kommuniteten er åpen for å oppta nye medlemmer. Det er en prøvetid for dette, på et halvt år, hvor man lever med den daglige regelen og hvor man tar del i retreater på Bjärka Säby, slik at man blir kjent med tidebønnslivet der. Jeg ser absolutt for meg flere nordmenn som slutter seg til, men dette dreier jo seg først om et kall til et monastisk liv, enten det er sølibatært eller levd ut i ekteskapet. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med Bjärka Säby. Kanskje vi kunne gå veien sammen?

Bjørn Olav sa...

Norsk Tidebønn kan skaffes ved å henvende deg til følgende adresser:

Den nordisk katolske kirke:
dnkk@nordiskkatolsk.no

Foreningen for Bibel og bekjennelse:
boe.johannes.hermansen@c2i.net

Jeg anskaffet meg min utgave tidlig på 70-tallet, så jeg aner ikke hva den koster idag. Kanskje 100-200 kr?

Lykke til!

Anonym sa...

Mener du virkelig at dette kan forenes med evangelisk kristendom? Jeg synes dette høres veldig katolsk ut jeg.

Anonym sa...

Har du tatt i bruk tidebønner helt tilbake til tidlig på 70-tallet? Hvilke erfaringer har du gjort?

Anonym sa...

skal du flytte til det slottet? Hva sier familien?

Bjørn Olav sa...

Kommunitetsliv levd på denne måten handler om å følge Jesus som Hans disippel, med de konsekvenser det får for ens hverdagsliv. Det handler om tid i bønn, arbeid og kontemplasjon. Nå tillater ikke min helse "vanlig" arbeid, så jeg må sysle med ting i mitt eget tempo.

Kommuniteten på Bjärka Säby er en økumenisk kommunitet, så her finnes det mennesker fra ulike kirkesamfunn. Riktignok finnes det flest katolske og ortodokse klostre, men det dukker også stadig opp nye protestantiske klostre og kommuniteter. Å be tidebønner er en gammel, gammel tradisjon som har fulgt Kirken siden dens grunnleggelse. Lenge før det store skisma, som førte til at Øst- og Vestkirken skilte lag. Egentlig er dette en jødisk tradisjon. Som du også vil se av vårt nyetestamente, bad de første kristne til fastsatte tider. I Apgj 3,1 leser vi: "Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet, til ettermiddagsbønnen ved den niende time..."

Min inntreden i denne kommuniteten har intet å gjøre med Romerkirken, eller romersk-katolisisme. For meg handler dette om å vende tilbake til den tidlige kirkens røtter, og særlig til den fornyelses- og vekkelsesbevegelse som den monastiske bevegelsen var fra begynnelsen av.

Bjørn Olav sa...

Jeg kommer heller ikke til å flytte til Bjärka Säby, men fortsette å bo i mitt hus og ta del i vårt familieliv. Det er det som er så flott med denne muligheten til å leve sammen med kommuniteten på Bjärka Säby. Selve kommuniteten lever jo sitt liv der på dette vakre slottet, med den vidunderlig vakre hagen. Den gruppen jeg tilhører fortsetter å bo i våre hjem, men vil besøke Bjärka Säby med jevne mellomrom. For meg personlig kan ikke det skje for ofte, pga min utfordrende helsesituasjon. Mange klostre har det som kalles "den tredje orden", som er en legorden for mennesker utenfor klostret. Dette er en sådan. Og alt skjer i full forståelse med min egen familie.

Bjørn Olav sa...

Jeg har bedt tidebønner, og Jesusbønnen, til og fra siden midten av 1980-tallet. Skal komme tilbake til de erfaringer jeg har gjort meg på bloggen senere. Å be Jesusbønnen, regelmessig og gjentagende, har forandret mitt bønneliv totalt. Fra strev til hvile, fra overfladiskhet til dybde.

Anonym sa...

Jeg synes dette høres spennende ut jeg, og det jeg synes er ekstra spennende er jo tilknytningen dette har til et protestantisk miljø. Jeg forstår at det er pinsekirken i Linkjøping som er hovedansvarlig for dette slottet. Så vidt jeg har klart å lese meg til fikk de overta det for en krone for en del år siden. Her drives det også en bibelskole for den svenske pinsebevegelsen. Tror derfor ikke det er noe å være redd for at Hansen skal rote seg bort. Hans læremessige ståsted synes da svært sunt.

Anonym sa...

Men hva er han denne godeste Hansen? Skapkatolikk, ortodoks, baptist, anabaptist, protestant? Han er neimen ikke lett å sette i bås.

Anonym sa...

det er mulig at jeg ikke er så godt orientert som dere andre, men hvordan lyder "Jesusbønnen"? Er det det samme som Fadervår?

Bjørn Olav sa...

Jesusbønnen er denne:

"Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm deg over meg, en synder." Den er både en trosbekjennelse og en bønn. Den bes gjerne flere ganger etter hverandre.

Anonym sa...

Bjørn Olav,
Takk for invitasjonen! Om dette er noe for meg, vet jeg ikke. Men i første omgang kunne det vært interessant å blitt med en tur dit sammen med deg. Så kan jeg få et nærmere innblikk i stedet og miljøet. Så si ifra når du skal dit og det er mulig å slå følge.

Bjørn Olav sa...

Dagfinn.
Det er du hjertelig velkommen til. Skal si fra neste gang turen går til Sverige.

Anonym sa...

Jeg har også bedt Jesusbønnen i mange år, den er blitt en del av min "indrePust" om jeg kan si det slik.

Vil anbefale en liten bok av Wilfrid Stinissen, "Vandring med hvilepuls."
Jeg er medlem av Den norske kirke, men finner mye god literatur utenom min tilhørighet.

Gratulerer med dagen, B.O., og takk for alle interesante og oppbyggende artikler på bloggen din.

hilsen Karin.

Anonym sa...

Har du ikke kone og barn? Skal du overlate dem til seg selv til fordel for ditt eget klosterliv?

Bjørn Olav sa...

Nå forholder det seg slik at jeg ikke skal flytte til Sverige, men fortsette å bo hjemme. Min kone og jeg er så heldige at vi kan tilbringe mye tid sammen hver eneste dag, fordi ingen av oss er i vanlig jobb. Min sønn bor fortsatt hjemme, så vi sees daglig og min datter ser jeg flere dager i uken. Og slik vil det fortsatt være. Å leve etter denne regelen, innebærer blant annet å be tidebønner, følge en fastsatt leseplan. Det kan man godt kombinere med familieliv. Det finnes både enslige, og gifte i denne sammenhengen.

Bjørn Olav sa...

Takk for fødselsdagshilsenen, Karin! Den satte jeg stor pris på.