torsdag, september 27, 2007

Simon Peter, sønn av Johannes og vår farI går så jeg noe helt nytt. Vi var samlet på Johannesgården, et av de nyere retreatsentrene i Norge, med beliggenhet på Brøttum, mellom Moelv og Lillehammer. Vi er i denne sammehengen pastorparet i Toten Frikirke, Else og Ivar Johnsen og lederne for Johannesgården. Hensikten med sammenkomsten var å planlegge en ny retreat neste år, med tema "Guds farskjærlighet". Under samtalens løp kom Else Johnsen til å nevne Joh 21, som hører med til et av mine favorittskriftsteder. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest det, men ikke oppdaget det Else hadde oppdaget i teksten.

I samtalen Jesus har med Simon Peter, så husker vi at han tre ganger spør Peter om han elsker seg. Jesus innleder den samtalen med følgende: "Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?" (Joh 21,15) Hva kan grunnen være til at Jesus trekker frem far til Johannes i denne sammenhengen? Ville det ikke holdt å si: "Peter, elsker du meg mer enn disse?" Hva har Peters far med dette å gjøre?

Alt. Vårt Gudsbilde er nemlig ofte farget av det bildet vi har av vår jordiske far. Nå har Peter kommet i den situasjonen at han har forrådt sin kjære mester og herre. Og det attpåtil tre ganger. Nå møtes han av dette ransakende spørsmålet til Jesus. Elsker han virkelig Jesus mer enn alle andre? Er hans kjærlighet hel eller delt? Hvordan reagerer så Peter på de nærgående spørsmålene? Når vi leser teksten ser vi at han svarer et bekreftende ja de to gangene Jesus spør, men tredje gang Jesus stiller det samme spørsmålet, kommer den dype erkjennelsen: "Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær." (v.17)

Det ærlige svaret Peter gir skjer ut fra to grunnleggende forhold. Det første er at Den Hellige Ånd ransaket ham i dette øyeblikk, og gav ham innsikt i sin egen karaktersvakhet. Med ett visste Peter at han kunne komme i en ny situasjon hvor han kunne forråde Jesus på ny. Han måtte svare ærlig. Og han svarte klok av skade. Gud alene vet.

Det andre forholdet har med hans far å gjøre. Vi vet lite om faren hans, Johannes. Men vi kan si med en stor grad av sikkerhet: Peter var sønn av Johannes, og bar preg av det, slik vi alle bærer med oss noe av våre foreldre, og vår arv. Det er håndbaggasjen vår. Noen av oss har hatt en god far, slik jeg hadde, og har bare gode minner om ham. Andre har ikke hatt det slik, og det setter også sitt preg på oss, på godt og på vondt.

Jesus fornekter ikke Peters bakgrunn. Han henviser til den, og Peter fornekter den heller ikke. Kanskje trengte Peter en berøring av Guds farskjærlighet fordi det var sår som måtte leges fra fortiden. Kanskje faren hadde samme karakterbrist som sønnen, og hadde også forrådt sine venner. Kanskje Peter hadde opplevd avvisning fra sin far, og faren det samme fra sin far?

Jesus har i hvertfall en god grunn for å tiltale Simon Peter som sønn av Johannes.

Dagens ikon av apostelen Peter er et ikon som befinner seg i St. Katarinaklostret i Sinai, Egypt.

Ingen kommentarer: