mandag, juni 13, 2016

Årets sommergave: Utvider med pod-castsendinger

Ønsker du å støtte arbeidet vårt?

Fra høsten ønsker jeg å utvide arbeidet vårt med å lage lydopptak av en del av den undervisningen jeg gir om bønnen og det indre livet og sende disse gratis som podcast.

Det er mange som spør om å jeg har denne undervisningen på CD. For tiden har vi bare en CD serie til salgs, nemlig "Å leve for Guds ansikt i gudsfrykt, ydmykhet og tilbedelse", men det planlegges flere.

Skal vi få til dette trenger vi hjelp fra bloggens lesere til å skaffe det nødvendige utstyret for å lage disse pod-castene. Planen er å lage en pod-cast i måneden til å begynne med. Når pod-castene er gjort ferdige legges de ut gratis for nedlastning. Det er meningen å produsere disse pod-castene på norsk og engelsk. På sikt til de også oversettes til andre språk, blant annet russisk. Jeg får stadig spørsmål om undervisningsmaterialet vårt foreligger på andre språk enn norsk.

Vi kommer også til å produsere en del av den undervisningen jeg gir i bønneseminarene jeg holder på CD, men foreløpig har vi ingen som kan hjelpe oss praktisk med dette.

Om du ønsker å støtte dette arbeidet med en gave kan du benytte følgende konto: White Fields Mission:

1604.04.04345

En stor takk til alle dere som står med oss i arbeidet i forbønn og med økonomisk støtte. Høsten er stor, markene er hvite.

Ingen kommentarer: