onsdag, juni 01, 2016

Å vekke motet til å vise barmhjertighet, del 5

Her er femte og siste forslaget fra Bror Alois (bildet), om hvordan vi kan leve ut evangeliet i 2016, i min oversettelse. Første forslag ble publisert torsdag 26.mai, forslag nummer to, fredag 27.mai, forslag nr tre, lørdag 28.mai og forslag nummer fire, søndag 29. mai:

5. Barmhjertighet for hele skapelsen

"Seks dager skal du gjøre arbeidet ditt. Men den sjuende dagen skal du hvile, for at oksen og eselet kan ha ro." (2.Mos 23,12)

"I seks år skal du så til jorden din og høste avlingen av den. Men i det sjuende året skal du la den ligge brakk og hvile..." (2.Mos 23,10)

I samtidens språk kaller Bibelen oss til å utvide vår medfølelse for hele miljøet, til å respektere alle skapninger og arbeide med jorden med skjønnsomhet. En kristen fra Mesopotamia: "Et medfølende hjerte kan ikke stillestående se det minste onde eller den minste tristhet i skaperverket." (Isak Syreren, det syvende århundre).

De som i all hovedsak blir ofre for økologiske ødeleggelser er vanligvis de fattigste av de fattige. Klimaendringene tvinger allerede mange mennesker til å forlate sine hjemsteder. 

Jorden tilhører Gud; menneskene har mottatt den som en gave. Vi er betrodd - med det enormt ansvar - å ta vare på planeten og ikke kaste bort dens ressurser. Jorden er begrenset og menneskene trenger å se dens begrensninger.

Jorden er vårt felles hjem, og i dag lider den. Det er ikke rom for likegyldighet i møte med miljøkatastrofene, når hele arter forsvinner, truslene mot det biologiske mangfoldet eller den massive avskogingen i visse deler av verden. 

++ Hvordan kan vi uttrykke vår solidaritet med hele skaperverke? Ved å gjøre beslutninger som påvirker vårt daglige liv, ved å ta alvorlige hensyn til våre aktiviteter som forbrukere og borgere, ved å ta et bevisst valg om en enklere livsstil. Forenkling av vår måte å leve på kan være en kilde til glede. Det er folk som har tatt initiativ til å faste for klimaet og for rettferdighet på den første dagen i hver måned. La oss ta slike skritt for å vise Guds barmhjertighet for alt som er en del av vårt felles hjem, jorden. Dette er ikke valgfritt, dette er en forutsetning for å kunne leve på den i lykke.

Ingen kommentarer: