onsdag, juni 29, 2016

Menneskets største frykt

"Ropet etter kjærlighet som strømmer fra hjertet til mennesker i nød er blandet med smerte, angst og noen ganger pine. 

De er så redd for ikke å være elskelige. Hvis dette kallet etter kjærlighet vekker medfølelse i hjertene til de rundt dem, kan deres frykt, angst og indre smerte også vekke frykt og indre smerte hos dem som hører ropene.

Det er derfor det er så vanskelig og skremmende å møte folk som er sønderknuste. Deres angst synes å vekke angst og smerte hos de rundt dem."

Jean Vanier (til venstre på bildet) i Community and Growth, side 98. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: