tirsdag, juni 21, 2016

Røtter

"Uten røtter kan vi verken oppdage hvor vi hører hjemme, ei heller kan vi vokse.

Uten stabilitet kan vi ikke konfrontere de viktige spørsmålene i livet. Uten stabilitet kan vi ikke kjenne vårt egentlige jeg. 

Det er bare når vi slår rot i jorden at vi kan begynne å se frukt. Å slå rot handler om å bli levende med en ny følelse av hensikt. 

En ny kapasitet til å gi videre liv er påbegynt, ikke ut fra meg selv, men som del av en kropp, et fellesskap."

Jean Vanier (bildet) i Community and Growth, side 82. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: