onsdag, juni 22, 2016

Formidabel menighetsvekst på Cuba

Anabaptistene er i vekst på Cuba. Veksten kommer i kjølvannet av at forholdet til USA er i ferd med å normaliseres, og de cubanske myndighetene fjerner enkelte restriksjoner.

Veksten er egentlig formidabel. Hør bare:

I 2009 hadde Sociedad Misionera Cubana Hermanos en Cristo (Det cubanske misjonsselskapet) 3.400-4.000 døpte medlemmer i 82 menigheter. Nye tall viser at i dag teller dette kirkesamfunnet 8.426 døpte medlemmer i nesten 200 menigheter.

Constain Carillo, som er regional koordinator for dette kirkesamfunnet i Karibien forteller at Soviedad Misionera Cubana Hermanos en Christo ikke har hatt lov til å skaffe seg noen eiendommer i det hele tatt. Ingen kirkebygg eller forsamlingslokaler.

"Disse restriksjonene og forfølgelsen vi har vært utsatt for har vært viktige faktorer for den veksten vi nå opplever. Våre forsamlinger samles i hjemmene og det er ikke uvanlig at så mange som 100 personer samles i hjemmene. Det er egentlig normalen. Vi samles både i huset og i hagene som omgir dem", forteller Constain Carillo til Mennonite World News.

Soviedad Misionera Cubana Hermanos en Cristo ble grunnlagt tidlig på 1950-tallet og begynte med det samme misjonsarbeid på Cuba. Howard og Pearl Wolgemuth fra Lancaster i Pennsylvania var de første misjonærene som kom. De ble etterfulgt av andre. Etter omlag 10 år måtte de reise fra Cuba på grunn av de antiamerikanske holdningene i landet. De kom som en følge av den cubanske revolusjonen. Lenge var det ukjent hva som skjedde med de unge troende cubanerne. Men deres tro besto prøven og menighetene som var grunnlagt vokste.

Og flere anabaptister begynte misjonsarbeid på Cuba. I dag finnes det foruten Soviedad Misionera Cubana Hermanos en Cristo - som er det cubanske navnet for Brethren in Christ, også Mennonite Church in Cuba med 100 døpte medlemmer i 10 forsamlinger. Anabaptist-Mennonite Missionary Church in Cuba har 120 døpte medlemmer i åtte forsamlinger, mens Mennonite Christian Fellowship teller 14 døpte medlemmer i en forsamling mens en anabaptistisk forsmaling uten noen tilslutning til noe kirkesamfunn eller gruppering har fire døpte medlemmer.

Ingen kommentarer: