søndag, juni 26, 2016

Mot

"Fatt mot", sier vi til hverandre. Mot er en åndelig dyd. Det engelske ordet 'courage' kommer fra det latinske ordet "cor" som betyr "hjerte". En modig handling er en handling som kommer fra hjertet. Et modig ord er et ord som kommer fra hjertet. Men hjertet er ikke bare det stedet der vi har følelsene våre. Hjertet er vårt vesens kjerne, sentrum for tanker, ord, følelser, lengsler og beslutninger.

Et modig liv er altså et liv som leves utifra sentrum.

Det er et djupt rotfestet liv, motsetningen til et overfladisk liv. 

"Fatt mot" betyr altså "la ditt sentrum tale."

Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: