tirsdag, juni 21, 2016

Sveitsisk nonne kidnappet i Mali for tredje gang

Den sveitsiske nonnen, Beatrice Stockly (bildet) er nok en gang kidnappet i Mali. Hun skal fremdeles være i live i følge en video som nylig er blitt vist.

Hun ble kidnappet av Al Qaeda både i 2012 og i januar i år. Man antar at også denne gangen står denne islamistiske terrorgruppen bak kidnappingen. Kravet for å slippe henne fri er at myndighetene slipper fri Al Qaeda fanger som sitter fengslet i Mali.

Den sveitsiske nonnen skal være ved god helse, og skal i følge videoen bli behandlet godt. Sveitsiske myndigheter har på sin side krevd at Beatrice Stockly løslates umiddelbart. La oss huske henne i våre bønner.

Ingen kommentarer: