søndag, juni 12, 2016

Noen tanker om det å lese Bibelen

"Å ta frem Den hellige Skrift og lese den er det første vi må gjøre for å åpne oss for Guds kall. 

Men å lese Skriften er ikke så lett som det kan synes siden vi i vår akademiske verden tenderer til å gjøre alt vi leser til et emne for analyse og diskusjon.

Men Guds ord skulle først av alt lede oss til kontemplasjon og meditasjon. I stedet for å plukke fra hverandre ordene, skulle vi bringe dem sammen i vårt indre; i stedet for å lure på om vi er enig eller ikke enig, skulle vi undre oss over hvilke ord som taler direkte til oss og har forbindelse med vår egen personlige historie. 

I stedet for å tenke på ordene som et potensielt emne for diskusjon eller en interessant dialog på et papir, skulle vi være villige til å la dem trenge igjennom de mest skjulte delene av vårt hjerte, selv til de områdene som ingen andre ord har fått adgang til. 

Da, og bare da, kan ordene bære rik frukt i god jord og vi kan vi 'høre ordet og forstå det'. (Matt 13,23)"

Henri Nouwen i boken Reaching Out. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: