onsdag, juni 08, 2016

Åpen for forvandling

"Vi er blitt kalt til å åpne våre hjerter for de marginaliserte på grunn av deres fattigdom, på grunn av deres funksjonshemming og for å være deres venn.

For å ta dette steget fra generøsitet til hjertets fellesskap så vil det innebære helt ny måte å leve på.

Det vil innebære en forvandling fordi det vil bety at vi mister all makt."

Jean Vanier (bildet) i Encountering the Other, side 13. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: