tirsdag, juni 28, 2016

Forkynn evangeliet! Del 1

I en uryddig og utydelig tid som vår er det et stort behov for å klargjøre hva evangeliet er og proklamere det frimodig. Jeg kan ikke se at det finnes noe som er viktigere enn dette. For det er kun evangeliet om Jesus Kristus som kan bringe frelse til en verden som ligger i mørke. Men det er lite evangelieforkynnelse i våre menigheter. I vår tid handler det mest om et populært budskap om selvrealisering og hvordan vi kan ha det godt. Men det er bare evangeliet om Jesus som kan sette mennesker fri.

I en preken Charles Haddon Spurgeon, holdt i Metropolian Tabernacle i London, søndag 18. juni 1886, sa han noe som er like aktuelt i dag som den gangen han holdt sin preken. Ja, det er kanskje enda mer tidsaktuelt. Her i min oversettelse:

"Hjertet i evangeliet er forsoningen, og essensen i forsoningen er det stedfortredende offeret til Kristus. De som forkynner denne sannheten forkynner evangeliet selv om de kan ta feil i alt annet, men de som ikke forkynner forsoningen, uansett hva de erklærer har mistet selve sjelen og substansen i det guddommelige budskapet. 

I disse dager føler jeg meg bundet til å gjennomgå evangeliets elementære sannheter på nytt. I fredelige tider kan vi gjerne gjøre utflukter til interessante områder av sannheten som ligger langt unna, men nå må vi være hjemme og vokte kirkens ildsteder og rom ved å forsvare de første prinsippene i troen. 

I denne tiden har det stått frem menn i kirken som taler perverse ting. Det er mange som forvirrer oss med sine filosofier og nye tolkninger, der de fornekter de læresetninger de har forpliktet seg på å undervise og undergraver troen de er satt til å holde seg til. 

Det er godt at noen av oss, som vet hva vi tror, og som ikke har noen skjulte meninger bak ordene våre, nå setter foten ned og opprettholder vår posisjon, vi holder frem Livets Ord, og erklærer tydelig de fundamentale sannhetene i Jesu Kristi evangelium." 

I sin preken sier Spurgeon at han ikke ønsker å bli kjent for noe annet enn for å forkynne evangeliet:

"Det finnes mange nok som kan spille opp med ny musikk. For min del vil jeg ikke spille noen annen musikk enn den som er hørt i himmelen."

Jeg har tenkt mye på dette den siste tiden: Når det gjelder liv og død, ja, evigheten, hva har jeg da å gi til menneskene? Strå og halm? Eller det eneste som holder når alt kommer til alt: evangeliet om synd og nåde, om fortapelse eller evig liv, om frelsen alene i Jesus.

(fortsettes)

1 kommentar:

Avholds.no sa...

Takk for klare ord i en forvirret tid.
Vennlig hilsen Jan Ove Blindheim