mandag, juni 27, 2016

Kirkebyggene til to pinsemenigheter i India er ødelagt

To pinsekirker er ødelagt i Hyderabad i den indiske delstaten Telangana (bildet). Den første ble ødelagt av indiske myndigheter under påskudd av en veiutbygging, den andre bygningen ble satt i brann av ukjente ildspåsettere. Det er trange kår for religionsfriheten i India etter at det nasjonalistiske hindupartiet kom til makten, og verst går det ut over kristne. Kristne blir i økende grad forfulgt for sin tro.

Kirkebygget som ble revet ble revet uten noen form for forvarsel fra myndighetenes side. Dette kirkebygget tilhørte pinsemenigheten Hosil, og ble ødelagt 17. juni. Det andre kirkebygget ble satt i brann lørdag i forrige uke.

Sajan K. George, som er president for Det globale rådet for Indiske kristne, fordømmer angrepene på disse to kirkene.

La oss be for våre forfulgte trossøsken i India.

Ingen kommentarer: