søndag, juni 12, 2016

De skulle bare bli i tre måneder - ble i 50 år

Det var meningen at de skulle hjelpe brødrene i Taize for tre måneder. De ble i 50 år!

Det var bror Roger, grunnleggeren av den økumeniske kommuniteten i Taize, som inviterte Hl.Andreas søstrene i mai 1966. Brødrene trengte hjelp. En stadig strøm av unge mennesker søkte seg til til det kristne fellesskapet på høydedraget til den lille franske landsbyen. Mange av dem trengte sjelesorg og undervisning i den kristne tro. Brødrene klarte ikke å dekke alle behovene som oppstod, og bror Roger kontaktet Hl.Andreas søstrenes hovedkvarter i Belgia.

Og søstrene kom og har blitt til stor velsignelse. Ikke bare for det økumeniske brødrefellesskapet, men for de mange tusener av ungdommer som kommer til Taize hvert eneste år,

I mai ble søstrene feiret i Taize. Høydepunktet under feiringen var da to søstre, den ene fra Australia, den andre fra Kongo, avla sine løfter til denne nonneordenen. 60 søstre tilhørende Hl.Andreas ordenen deltok i festen, mange av dem er bosatt i Taize. Etter en festmiddag kom alle sammen i den store Forsoningskirken for å feire gudstjeneste og det også holdt en minnesmarkering ved graven til bror Roger hvor Magnificat - eller Marias lovsang - ble fremsagt.

Det gode samarbeidet mellom Hl.Andreas søstrene og det økumeniske brødrefellesskapet i Taize fortsetter - til manges store glede.

Billedtekst: En av Hl.Andreas søstrene leder bibelstudier for unge jenter på besøk i Taize.

Ingen kommentarer: