onsdag, juni 01, 2016

Kinas husmenighetsledere holdt på å gjøre samme feil som urkirken

Nyheten jeg delte her på bloggen i går - om topplederne i den kinesiske undergrunnsmenigheten som har forhandlet med landets myndigheter om muligheten til å bli registrert og dermed lovlig - har en skremmende likhet med det som skjedde med de første kristne som lot seg lure og overtale av keiser Konstantin.

Den første kristne menighet var en undergrunnsmenighet. Den ble forfulgt av det despotiske styret til flere av de romerske keiserne. Menigheten var på sin side vital og vokste kraftig - forfølgelsene til tross. Den lot seg ikke knekke uansett hvor sterkt den ble presset og forfulgt. Ingen av de romerske keiserne som brukte forfølgelsene som et middel til å knekke menigheten og dens kolossale vekst lykkes.

Keiser Konstantin (bildet) forsøkte et annet sjakktrekk. Det var genialt. Han ville bli venn med menigheten og få kontroll over den innenfra. Han lykkes. I løpet av kort tid var så mye endret den fremsto som noe annet enn den menigheten som ble grunnlagt i Jerusalem på pinsedagen. Stat og kirke var plutselig blitt en størrelse. Ørkenvekkelsen skulle komme som en reaksjon på den sekularisering og verdsliggjøring som ble kirken til del med keiseren som kirkens overhode.

Det fortelles at biskopene som svarte på keiser Konstantins invitasjon til å slutte fred var ganske miserabel flokk. De bar preg av mange års forfølgelse og lidelser og ble lokket med pengegaver og ikke minst en slutt på forfølgelsene.

Topplederne for den kinesiske undergrunnskirken - som ved to anledninger møtte Kinas president og hans nasjonale sikkerhetsråd - fikk også løfte om fred. Kanskje er mange av dem slitne og lei av år med forfølgelse og trakassering.

Nå ble det ikke noe av avtalen med myndighetene. Før de rakk å undertegne avtalen har Kinas president slått kontra - og Kinas undergrunnskirke er igjen utsatt for en intens og massiv forfølgelse. Var det Gud som grep inn og hindret at det samme skjedde med Kinas undergrunnsmenighet som skjedde med urkirken og dens møte med Keiseren? Hva ville ha skjedd om Kinas undergrunnsmenighet skrev under på en 'freds'-avtale med de som har forfulgt den siden kommunistenes maktovertagelse? Ville den da ha mistet sin vitalitet og kraft. Jeg er redd for det. Kinas undergrunnskirke har lenge sagt at vi ikke må be om at forfølgelsene avtar, men at de skal få kraft til å utholde dem. Forfølgelsene lutrer nemlig menigheten og holder den ren. Når man slår seg i lag med et lands myndigheter mister man kraften og blir en slave av et system og materialismen blir menighetens død.

Ingen kommentarer: