onsdag, juni 22, 2016

Hold livet ditt åpent for Gud - ta en pause fra alt annet

"Jeg føler at dette ordet er til noen i dag: Mitt største ønske er at du skal bli fullstendig åpen og ærlig for Meg slik at Jeg kan få rense deg, slik at ditt liv kan bli et speil i hvilket andre kan se Meg. Når Ånden fyller deg, blir du forvandlet, og du blir et gjenskinn av Min herlighet - Min karakter. Kan du ikke se når andre har vært i Min nærhet, i det de beskuer Guds herlighet, gjenkjenner du ikke i din ånd min natur i dem?

Hold livet ditt åpent for Meg. Ta en pause fra alt annet. Travelheten din forsinker og forhindrer vår tid sammen. 

Skal du leve på denne måten må du ha fokus rettet mot Meg, være forenet med Meg. Slipp tak i alt annet; la andre mennesker kritisere deg om de vil; men du må aldri tillate noe å avlede oppmerksomheten fra det livet som er 'skjult med Meg i Gud'. Hold aldri opp med å bli værende i Meg, for dette er kilden til din kraft. Det er ikke lett å ha et så nært fokus på Meg, men det er mulig og Jeg vil gjøre det mulig når du på nytt tenner lidenskapen i deg for det som hører Gud til.

Lær hvordan du kan fortsette å 'se Herrens herlighet som i et speil' og sett Meg først slik at alt annet blekner i sammenligning."

Steve Porter. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: