lørdag, juni 04, 2016

Helbredelsens mysterium

Å be for syke har vært, er og skal alltid være en del av kirkens oppdrag. Jesus gav sine etterfølgere oppdraget: "Helbred de syke". Men alle vi ber for blir ikke friske.

Det er befriende når en av de som står i en forbønnstjeneste for syke, nemlig Linda Graaf Bergling (bildet), sier det slik i et intervju med svenske Dagen:

"Alle blir ikke helbredet. Andre blir helbredet i prosesser som tar tid eller gjenopprettelse av det indre mennesket. Men alle blir bedre."

Det er ingen hvem som helst som konkluderer slik: Linda Graaf Bergling har 40 års erfaring av å stå i en helbredelsestjeneste og har skrevet flere bøker om sykdom og helbredelse. Til svenske Dagen sier hun det slik:

"Som kristen skal man aldri gi opp tanken på at Gud kan helbrede gjennom et mirakel."

Jeg merker meg spesielt dette i Linda Graaf Berglings uttalelse: "... andre blir helbredet i prosesser som har tid." Det samsvarer veldig godt med noe Francis McNutt, sier om bønn for syke i sin bok: "Helandets mysterium". Den boken, som ble utgitt på svensk i 1980 av Libris forlag, har hatt avgjørende betydning for min egen forbønnstjeneste for syke. I denne boken beskriver den tidligere katolske presten, Francis McNutt, som er blitt 91 år, og som i en mannsalder har sett tusenvis av mennesker helbredet, det han kaller 'gjennomsyrende bønn'. Denne 'gjennomsyrende bønn' handler om gjentagende bønn for den som er syk. Og gradvis - gjennom en prosess - blir den vi ber for helbredet.

For McNutt er ikke forbønn for syke en teknikk, men et mysterium. Vi har ikke alle svarene. Ikke alle blir friske. Noen bærer kronisk sykdom hele livet.

I intervjuet med Dagen sier Linda Graaf Bergling noe veldig interessant:

"En stadig overlatelse av kropp og sjel gir en mulighet for Den Hellige Ånd til å berøre et menneske. Gud vil jo ikke at vi skal ha det vondt men i hver situasjon kan vi lære oss til å komme nærmere Ham."

Så legger hun til:

"Jeg har sett veldig mange veldig syke mennesker. De trenger mye tid, ikke fem minutters forbønn, men en trygg og kjærlighetsfull prosess der man får legge kropp og sjel på 'alteret' hver dag."

Dette er noe å merke seg. Til Dagen sier Graaf Bergling at hun ikke tror på noen herlighetsteologi hvor man automatisk kan kreve helse. I følge Graaf Bergling er det 'fremmed for Bibelen'.

Hun anbefaler også at man tar kontakt med forbedere når man er syk. Hun sier det slik:

"En forbeder kan være til stor velsignelse når man ikke orker å be selv."

Alt dette Linda Graaf Bergling sier samsvarer veldig godt med mitt eget syn på bønn for syke. Tidlig kalte Gud meg til nettopp dette, og nå, mens jeg selv er kronisk syk, har Gud fornyet dette kallet. Det kjennes underlig ut. Det er i seg selv et mysterium. Midt i min kroppslige svakhet har jeg sett flere helbredet når jeg ber for dem enn noensinne tidligere i min tjeneste.

Intervjuet i Dagen kan du lese her:

http://www.dagen.se/livsstil/linda-bergling-en-forebedjare-kan-vara-till-stor-valsignelse-nar-man-inte-orkar-be-sjalv-1.733965

Foto: Linda Graaf Bergling/Arken.

Ingen kommentarer: