lørdag, juni 18, 2016

Sverige: Færre frimenigheter men sterk vekst i storbyene

Det skjer noe interessant i vårt naboland. Frimenighetene i Sverige blir færre, mens menighetene i storbyene opplever sterk vekst.

De siste 10 årene er det blitt lagt ned 668 menigheter. Det er bedrøvelige tall. Sagt med andre ord betyr det at mer enn seks forsamlinger blir lagt ned hver måned. Det innebærer at 24,7 prosent av alle forsamlinger, eller nesten hver fjerde forsamling som fantes i 2005, var lagt ned 10 år senere.

Dette skjer samtidig som antallet nye forsamlinger økes. I løpet av de siste fem årene har det skjedd nesten en fordobling. Totalt har det blitt plantet 263 nye menigheter de siste 10 årene.

Det mest positive av alt: Nedgangen i antall medlemmer tilhørende frimenigheter i Sverige har nesten stanset opp! Fra 2000-2004 var nedgangen på 4,7 prosent, i årene 2005-2010 var den på 2,8 prosent, mens den har minsket med kun 0,1 prosent de siste fem årene.

I Stockholm har frimenighetens medlemstall hatt en vekst på hele 14,4 prosent fra 2010-2015.

Tallene ble presentert av Øyvind Tholvsen i Evangeliska Frikyrkan denne uken for flere kirkesamfunnsledere i Sverige.

Ingen kommentarer: