tirsdag, juni 14, 2016

Den største styrke og den største svakhet

"I et sant fellesskap, skulle en hver av oss være i stand til å holde på vår egen hemmelighet som ikke skulle deles med andre. 

Hver og en av oss skulle være i stand til å fordjupe vår egen samvittighet og skjulte liv med Gud. Det er akkurat i dette skjæringspunktet hvor svakheten og styrken i et fellesskap ligger.

Det er svakhet fordi Guds veier for den enkelte av oss ikke alltid er den samme som for de som leder fellesskapet, eller som menneskelig fornuft og erfaring tilsier. Men styrken er å sette mennesker først. Det finnes ikke noe sterkere enn et hjerte som elsker og som er gitt fritt."

Jean Vanier (bildet) i Community and Growth, side 21. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: