fredag, juni 24, 2016

Mitt sommerønske

Dette bildet gir uttrykk for mitt sommerønske! Tenk å få vandre side om side med Jesus, få være Hans venn! Lytte til Hans drømmer, Hans lengsler. Hans smerte.

Dette er også en side av bønnen. Den lyttende. Hvor jeg er den lyttende parten. Han den som deler liv med meg. Et liv i fortrolighet.

Apostelen Paulus avlegger følgende sterke vitnesbyrd til den kristne forsamlingen i Filippi:

"Å leve er for meg Kristus ..." (Fil 1,21)

Jeg smaker på de ordene denne sommeren. Det er radikale ord. Jeg ber om at jeg må kunne si det samme, med tyngde, med hele meg. Et slikt vitnesbyrd tror jeg ikke kan avlegges før man har ervervet en viss modenhet. Jovisst, det kan sies som et følelsesutbrudd, men det stikker ikke nødvendigvis særlig djupt.

Men gradvis kan en slik erkjennelse som dette modnes fram. At Kristus mer og mer blir ens liv. Skal det bli en realitet, må en gradvis slippe tak og la meg bli elsket.

Jeg drømmer om sommerdager vandrende langs en sjø eller et hav. Kjenne føttene synke ned i våt sand som setter fotspor etter seg, med Jesus vandrende ved siden av meg. Side om side. Som to gamle venner. Som deler liv - levd liv. Det ekte. Ikke en innbilning.

Ingen kommentarer: