tirsdag, juni 07, 2016

Å høre til

'Jo lenger vi reiser på veien til indre helbredelse og helhet, jo mer vokser og fordjupes tilhørigheten.

Det handler ikke bare om følelsen av å høre til andre og til et fellesskap. Det er en følelse av tilhørighet til universet, jorden, til luften, til vannet, alt som lever, ja, til hele menneskeheten.

Hvis fellesskapet gir en følelse av tilhørighet, så hjelper den oss også til å akseptere vår ensomhet i et personlig møte med Gud. Gjennom dette er fellesskapet åpent både til universet og for menneskeheten.

Jean Vanier (bildet) i Community and Growth, side 17. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Billedtekst: Fra en samling i L'Arche kommuniteten. 

Ingen kommentarer: