fredag, oktober 21, 2016

Nasjonal bønnekonferanse 2017

Sammen for Hans ansikt

Hva om alle generasjoner fra alle mulige bakgrunner kom sammen; tre dager med bare en hensikt – å søke Hans ansikt? Hva kunne ikke da skje?
Mer enn noen gang trenger vi å se et gjennombrudd for Guds rike i våre liv og vår nasjon. Samtidig har vi håp til Gud for det Han gjør i våre dager.

HØYTIDSSAMLING 9-21
I år kaller vi spesielt sammen til «Høytidssamling» (Joel 2,15) på lørdag. Det blir tolv timer i tilbedelse, innvielse, omvendelse, bønn, faste, vitnesbyrd og forbønn for Norge og nasjonene.
FASTE
Vi tror faste er et viktig redskap Gud har gitt oss til personlig og nasjonalt gjennombrudd. Vi vil derfor invitere til og legge til rette for at alle som ønsker det kan være med og faste denne lørdagen.
TALERE
John Dawson og Wanda Fost
LOVSANGLEDERE
Marie Hognestad, Anders Skarpsno og Thora Gisladottir
Kom og vær med på denne unike samlingen innfor Herren sammen med Hans legeme! For å få et møte med Herren og få Hans perspektiv, Hans håp og Hans hjerte for Norge og verden.

Påmelding:

Ingen kommentarer: