fredag, oktober 28, 2016

Kjærligheten forener

"Kjærligheten forener alt, det skapte og det ikke-skapte - hele skapelsens hjerte - og våre hjerter blir ett gjennom kjærligheten.

Dette er hva de store mystikerne har forsøkt å si oss gjennom tidsaldrene. Benedikt, Frans, Hildegard av Bingen, Mester Eckhart, Teresa av Avila, Johannes av Korset, Dag Hammarskjöld, Thomas Merton og mange andre har, hver og en på sin måte og på sitt språk, vitnet om den guddommelige kjærlighetens forenede kraft. 

Alle har talt med en innsikt de ikke har fått gjennom intellektuelle resonnement men gjennom kontemplativ bønn. Jesu Ånd lar dem få se Guds hjerte, universets hjerte, og deres eget som ett.

Det er i Guds hjerte som vi kan komme til full innsikt om enheten i alt som finnes, det skapte og det som ikke er skapt."

Henri Nouwen, her sammen med Jean Vanier. Fra boken "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: