søndag, oktober 23, 2016

Om å dele

"Jeg er slått av hvordan det å dele svakhet og vanskeligheter gir mer næring til andre enn det å dele våre kvaliteter og det vi lykkes med.

Det er en fundamental tendens til å bli mismodig i et fellesskap. Enten tror vi at andre er bedre enn oss selv, eller at de ikke trenger å forholde seg til de samme problemene.

Så oppdager vi at fordi vi er i samme båt, og sliter med den samme frykten og slitenheten, så hjelper 
det oss til å kunne fortsette.

Mennesker får næring av ydmykhet, fordi ydmykhet er sannhet.

Jean Vanier (bildet). Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: