søndag, oktober 16, 2016

Urovekkende utvikling i Canada

Det skjer urovekkende ting i Canada. Landet har innført legeassistert selvmord, og siden loven trådte i kraft har 200 personer fått hjelp til å avslutte livet.

Det er avisen Toronto Star som skriver om antallet som nå er døde. Men tallene skal i følge avisen være usikre. Det skal finnes få opplysninger om hvor mange som har begjært assistanse, men som har fått avslag, og det finnes også få opplysninger om den medisinske tilstanden de som ba om assistanse befant seg i.

Men det stanser ikke her: den nye statsministeren, Justin Trudeau, har sagt rett ut at 'ja-til-livet' kandidater ikke er ønsket i hans parti. Canada utvikler nå også kjønnsnøytrale id-kort. I Canada er det heller ingen abort-grense. I praksis kan man ta abort på et hvilket som helst tidspunkt i svangerskapet. Canada er et av de få land i verden med en slik liberal praksis.

Ingen kommentarer: