torsdag, oktober 06, 2016

Når man ikke har synder lenger å bekjenne

Det serveres mye underlig lære i vår tid. Som for eksempel den at vi ikke har synder lenger å bekjenne.

En av premissleverandørene for den nye nådelæren som brer om seg i mange kristne sammenhenger i dag, er Joseph Prince.

I en av hans andaktsbøker: "Destined to Reign' sier Prince blant annet, her i min oversettelse: "Den Hellige Ånd overbeviser deg aldri om din synd. Jeg utfordrer deg til å finne et skriftsted i Bibelen som forteller deg at Den Hellige Ånd er kommet for å overbevise deg om dine synder. Du vil ikke finne noen." (side 134-135)

En skal ikke lese mye i Bibelen før en ser at dette bærer galt av sted og ikke er i samsvar med den tro som en gang for alle er overgitt de hellige.

Et av det klareste skriftstedene som avviser denne spekulative nådelæren er Joh 16,8:

"Og når han kommer, skal han OVERBEVISE verden om synd og om rettferdighet og om dom."

Hvem er Han i denne sammenhengen? Det ser vi av verset foran: Talsmannen. Altså Den Hellige Ånd.

Åndens oppgave i følge Jesus er å overbevise om synd.

Så kommer det snedige: Enkelte henger seg opp i ordet 'verden', og så er deres logiske tankegang at siden vi ikke er av verden, så gjelder ikke dette ordet en kristen!

Snedig! Men Skriften er krystallklar: "Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss." (1.Joh 1,10)

Hvem er Han i denne sammenhengen? Jesus. Den som sier at han ikke har syndet gjør Jesus til en løgner. Og erfaringen for de aller, aller fleste av oss er denne: Jo lenger man lever med Herren og jo nærmere man lever med Ham, oppdager man sin egen synd.

Jeg kjenner på en djup takknemlighet for at Den Hellige Ånd minner meg om synd og overbeviser meg om synd, slik at jeg kan bekjenne den og oppleve syndernes forlatelse. Det siste blir bare større med årene.

Og legg nå merke til hva apostelen Johannes skriver:

"Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. Og han er en soning for VÅRE SYNDER, og det ikke bare for VÅRE, MEN OGSÅ FOR HELE VERDENS." (1.Joh 2,1-2)

Merk deg hva Johannes skriver: VÅRE SYNDER og i tillegg kommer VERDENS SYNDER.

Den Hellige Ånd overbeviser begge.

Ingen kommentarer: