onsdag, oktober 19, 2016

Lidelsens føde

"På en mystisk måte kan vår lidelse og smerte bli til føde. Som vår fattigdom og hjelpeløshet kan bli et sted hvor Gud bor. 

Når vi lykkes og føler oss på toppen av verden, kan vi så lett vende oss bort fra Gud; når vi er i smerte roper vi til Ham.

Det er et nærvær av Gud i lidelsen som kan gi næring til den djupeste delen av vårt vesen."

Jean Vanier, her sammen med en av beboerne på et av bofellesskapene til L'Arche. Fra boken "Community and Growth", side 193. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: