torsdag, oktober 20, 2016

På randen av krig, del 10

Bildet viser brødre tilhørende Rhön Bruderhof før politi-razziaen fant sted.

En befaling var gitt: Vi måtte alle forlate stedet innen 48 timer og ingen bror eller søster skulle bli sett mer på gården. Det var en kjedelig, regnfull og deprimerende dag. Først tok de alle komitemedlemmene med seg i en by og kjørte de til Fulda. De lovte å komme tilbake med dem om kvelden, etter helt sikkert neste dag. De tre brødrene, Hans Meier, Hans Boller og Karl Keiderling, ble frivillig og glade med, men de ble satt rett i fengsel og ble der i 10 uker. Konene deres gråt, men ingen nåde ble vist. De tre brødrene skrev til sine koner, og forklarte at de ble holdt arrestert fordi de måtte redegjøre for hvordan regnskapene ble ført.

Det trengs å sies at alle pengene tilhørende kommuniteten var blitt beslaglagt, så det var ingenting igjen og ikke fantes det noen mulighet til å skaffe seg noen midler. Derfor dro David til sorenskriveren for å fremsette et forslag for ham. Først spurte han: "Hvordan kan våre folk dra når dere har tatt alle pengene vi hadde i safen?" Han var overrasket over at sorenskriveren ikke kunne svare, og fordi han ikke kunne det, fremmet David et forslag: "Fordi du vet at vi ikke kan reise innen 18 timer uten penger, ber vi deg om et lån slik at vi kan kjøpe billetter for å reise til Alm og Cotswold Bruderhöfe og for det de trenger underveis. Vi vil så sende et telegram til Cotwold Bruderhof for å be dem sende pengene du har lånt dem (1300 mark). I tilfelle du ikke får pengene tilbake, forsikrer vi deg at pengene vil bli sendt fra Amerika." På denne betingelsen ga sorenskriveren pengene til billettene og det de trengte underveis, og til rett tid var pengene overført til Fulda.

Som om dette ikke var nok ville de holde tilbake de tyskerne som var i vernepliktig alder. Sveiserne, engelskmennene og de av andre nasjonaliteter kunne få reise. Nok en gang talte David på vegne av brødrene:

"Tenk gjennom hva dere gjør! Du kommer ikke til å klare å få soldater ut av disse folkene. Om du holder dem tilbake så vil du stå skyldig. La dem dra alle sammen. Det vil vise seg å være til beste for deg og dem."

Til dette svarte militærkommandanten: "Hvis dere reiser alle sammen innen en time skal vi ikke lage flere vanskeligheter!"

(fortsettes)

Dette er del 10 av artikkelserien til Peter Hoover. Første del ble publisert tirsdag 16.august, andre del onsdag 17. august, tredje del onsdag 21. august, fjerde del mandag 29. august, femte del onsdag 31.august, sjette del søndag 4. september, syvende del onsdag 28. september, åttende del onsdag 5. oktober og niende del mandag 10. oktober. Artikkelserien er basert på dagboken til Michael Waldner fra 1937:

Ingen kommentarer: