lørdag, oktober 08, 2016

Led min vilje

Dette er blitt 'min' morgenbønn. Den er skrevet og ble brukt av de siste staretsene i den berømte Optinaklosteret i Russland. I det 19. århundre var dette det mest berømte av de russiske klostrene. Mange søkte dit for å få åndelig hjelp og veiledning.

"Herre, la meg møte alt det som denne dagen fører med seg med ro i sjelen. La meg overlate meg helt til Din hellige vilje. Undervis meg og hold meg oppe for hver time denne dag.

Hva jeg enn får vite i dag - lær meg å ta imot det med ro i sjelen og i fast forvissning om at alt skjer etter Din vilje.

Led mine tanker og følelser når jeg handler og taler. I alle uforutsette hendelser - gjør det da slik at jeg aldri glemmer at alt er sendt av Deg.

Lær meg å handle rettferdig og forstandig mot alle i min nærhet, uten å gjøre noen forvirret og lei seg.

Herre, gi meg kraft til å bære denne dagens slit og utfordringer, og alt det som skjer.

Led min vilje, og lær meg til å be, tro, tåle, tilgi og elske. Amen.

Ingen kommentarer: