mandag, oktober 03, 2016

Guds brennende ild

"Det er noe forunderlig og verdt å nevne, at selv om Guds så heftige og fortærende ild skulle kunne fortære tusen verdener lettere enn deres ild skulle kunne fortære et halmstrå, så fortærer den ikke den sjel i hvilken den brenner."

Johannes av Korset (1542-1591), spansk karmelittmunk, Kristusmystiker.

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

"For vår Gud er en fortærende ild." (Hebr 12,29)

"Jeg tenkte: Jeg vil ikke lenger huske ham og ikke tale mer i hans navn! Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben. Jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet det ikke." (Jer 20,9)

"Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd OG ILD." (Matt 3,11)

Ingen kommentarer: