onsdag, oktober 12, 2016

Profeter mot uretten!

Profetene i Den gamle testamente refset myndighetene i sin samtid for den urett som ble begått mot de svake i samfunnet. De refset kongene og holdt dem ansvarlige for uretten mot enker og foreldreløse. Faktisk har Bibelen svært mye å si om dette.
Hvorfor er vi da så tause når uretten skjer i vårt eget land? Det nye statsbudsjettet viser at regjeringen tar fra de fattige og gir til de rike. Dette gir seg utslag blant annet i at regjeringen:
• Kutter barnetillegget for uføre: 5 mill.
• Innfører egenandel på fysioterapi for enkelte med kroniske sykdommer: -175 mill.
• Varig tilrettelagt arbeid for blant annet funksjonshemmede: Regjeringen reduserer antallet plasser med 250, men viderefører bevilgningen på dagens nivå.
Jeg har ennå til gode å høre norske kristenledere og profetiske røster i landet si noe om dette.

1 kommentar:

T-Bear sa...

Abort og ekteskapsloven er så hete poteter at det tydeligvis overskygger alt annet.