onsdag, oktober 26, 2016

Et kall til bønn

En fantastisk flott gave fra alle vennene våre i Sannhetens Ord Bibelsenter, hjelper oss til å fokusere på det som er vårt primære kall: bønn.

'Den knelende mannen' har fått hedersplass i stua vår.

Ordene fra Jeremia 29,13 står innrisset ved siden av den bedende mannen: "Dere skal søke Meg og finne Meg, når dere søker Meg av hele deres hjerte."

Hvilket herlig løfte!

Evan Roberts er en mann som har hatt en stor betydning i mitt liv. Han fikk være redskapet som skaket Wales med en gjennomgripende vekkelse i 1906-1907 og som førte til at 150.000 mennesker kom til en levende tro på Jesus. Årene 1931-1937 er blitt kalt 'De skjulte årene' i Evan Roberts liv. Da trakk han seg helt tilbake fra det offentlige liv. Ingen møter, ingen offentlige opptredener - bare det skjulte liv med Gud. Mange forstod ikke hvorfor Evan Roberts gjorde dette. Det gikk mange rykter og det var mange som forsøkte å finne en forklaring.

Selv sa Evan Roberts det slik: "Mitt arbeid er nå viet til bønn, og til bønnen har jeg hengitt meg selv de siste 25 årene. Når jeg preker kan jeg nå noen få; når jeg ber kan jeg nå hele verden, men mennesker forstår ikke dette."

Bønnen er en svært undervurdert kraft i manges liv.

Vår tjeneste er basert på bønn og vil alltid ha bønnen som sentrum i alt, både i det som skjer nasjonalt og det som skjer internasjonalt. Om Herren gir helse og styrke vil det også skje noe internasjonalt neste år. Foreløpig - og av sikkerhetsmessige årsaker - kan jeg ikke si noe om hvilket land dette gjelder, men be gjerne om at vi skal lykkes med de planene vi nå jobber med.

La oss sammen be for vårt elskede land og for nasjonene. Jeg - og mange med meg - har tro på at mangt og mye kan endres gjennom bønn:

"Be Meg, så skal jeg gi Deg folkeslagene som Din arv og jordens eiendom til Din eiendom." (Salme 2,8)

Alt hører Jesus til.

Ingen kommentarer: