torsdag, oktober 20, 2016

Tverrkirkelige venner

"Tverrkirkelige fellesskap vil ikke bli en ny menighet med sine egne gudstjenester. Nei, et tverrkirkelig fellesskap er er kalt til å bringe mennesker sammen, og gjennom dem, deres menigheter.

Deres rolle er å hjelpe mennesker til å oppdage hverandre på en djupere måte, deres tro og deres skjønnhet, og til å hjelpe mennesker til å oppdage at de tingene som forener er mye djupere enn de tingene som skiller."

Jean Vanier (bildet) i Community and Growth, side 200. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: