torsdag, oktober 27, 2016

Sårene blir hederstegn

"Jesu oppstandelse er årsaken til at vi tror at våre kropper skal oppstå. Ofte hører vi det bli sagt at våre kropper er et fengsel for sjelen og at det åndelige livet er veien ut av det. Men i troen på kroppens oppstandelse forkynner vi at det åndelige livet og livet i kroppen ikke kan skilles ad. Våre kropper er som Paulus sier: Den Hellige Ånds tempel (se 1.Kor 6,19) og derfor hellige.

Kroppens oppstandelse innebærer at det som vi har levd i kroppen ikke kommer til å gå tapt men kommer til å bli løftet opp til et evig liv med Gud. Slik som Kristus bar merkene fra sin lidelse i sin oppstandne kropp, kommer våre kropper å bære merkene fra vår lidelse ved vår oppstandelse.

Sårene blir hederstegn ved oppstandelsen."

Henri Nouwen (bildet) i boken "Bread for the Journey". Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: