mandag, oktober 31, 2016

Lekkasjer avslører nye planer for å kvele husmenighetene i Kina

Lekkasjer fra hemmelige dokumenter viser at kinesiske myndigheter vil tvinge husmenighetene til å bli en del av den statskontrollerte Tre-Selv-Kirken. I disse dokumentene kan man lese om en firepunkts plan om hvordan man skal ta over ledelsen av husmenighetene i Kina.

I planen som nå er blitt avslørt går det blant annet frem at myndighetene først vil tvinge disse menighetene til å bli registrerte, så vil de ha tilsyn med de små gruppene og de menighetene som ikke vil ha seg underlegges den statlige kontrollene vil bli forbudt.

Det er ChinaAid som skriver om dette i dag.

2016 har vært en svært mørkt år hva forfølgelse av de kinesiske husmenighetene angår. I 2015 ble det av denne organisasjonen alene registrert over 174.65 tilfeller av overgrep mot menigheter i Kina, og det er ingen ting som tilsier at tallet skal bli mindre i år.

Ingen kommentarer: