onsdag, oktober 26, 2016

Et hjerte som er berørt

"Å leve et åndelig liv er å gjøre det lille forskremte hjertet like stort som universet, for Jesu Ånd som bor i oss omfatter hele skapelsen. Jesus er Ordet gjennom hvilket universet ble skapt.

Paulus sier:

'For i Ham er alle ting skapt, de som er i himlene, og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter. Alle ting ble skapt ved Ham og for Ham.' (Kol 1,16-17)

Når Jesus lever i oss gjennom sin Ånd, åpnes våre hjerter for alle mennesker og også for hele skapelsen. Kjærligheten kaster ut all frykt og samler hos seg alt som tilhører Gud.

Bønnen, som puster sammen med Jesu Ånd, leder oss inn i denne djupe kunnskapen."

Henri Nouwen (bildet), i boken "Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: