mandag, oktober 24, 2016

Betydningen av vennskap

"Til en ekte venn, kan jeg si nøyaktig hva jeg føler, vel vitende om at vi vil bli lyttet til, oppmuntret og bekreftet i kjærlighet og ømhet. Dette er en viktig ressurs.

Når vennskap oppfordrer til troskap, er det vakrest av alt.

På mørke dager trenger vi tilflukt i vennskapet."

Jean Vanier (bildet) i boken Community and Growth, side 183. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: