onsdag, oktober 12, 2016

Virkelig nærværende

"Hvor finnes Jesus i dag? Jesus finnes der de som tror på Ham gir uttrykk for den troen gjennom dåpen og nattverden, blir en kropp.

Så lenge vi ser de troende som en gruppe mennesker som har en felles tro på Jesus fra Nasaret, er Jesus bare en inspirerende historisk person.

Men når vi forstår at det fellesskap som Jesus formet gjennom nattverden er Hans kropp, begynner vi å innse hva virkelig nærvær er. 

Jesus, som er nærværende i brødet og vinen, blir nærværende i de troendes fellesskap når den formes av disse gaver. Vi som tar imot Kristi kropp blir den levende Kristus."

Henri Nouwen (bildet) i boken Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: