lørdag, oktober 08, 2016

Optimisme og håp for Russland tross anti-misjonslov

"Når Russlands anti-terror lov ble satt i verk i juli i år, sørget jeg. Jeg visste at i hendene på anti-evangeliske politikere ville denne loven bli en anti-misjon lov som kunne brukes mot kristne i Russland.

Og nå er denne loven allerede brukt i et forsøkt på å gjøre kristne tause, og da spesielt pastorer. Det er en voldsom åndelig kamp som raser i Russland mot mørkets krefter. Relasjonen mellom Russland og Vesten er blitt enda mer spent, og i denne uken kuttet USA sine diplomatiske kontakter med Russland når det gjelder Syria. Men vi vil ikke overgi våre brødre og søstre i Russland i en tid som denne - det er fremdeles utrolige muligheter for misjon og kristen tjeneste i Russland. Midt oppi bøtelegging, politi-raid og arrestasjoner, ser jeg tydeligere enn noensinne at Gud arbeider i Russland, og forvandler denne nasjonen i følge Hans hensikter gjennom vitnesbyrdet til trofaste kristne. Disse trofaste kristne i Russland og Eurasia, nekter å være tause og modig proklamerer de: 'En skal lyde Gud mer enn mennesker.' (Apgj 5,29)

I det Russland i økende grad blir fiendtligsinnet mot utlendinger, blir det viktigere enn noensinne å fokusere vårt strategiske misjonsarbeid på å trene og istandsette den neste generasjonenes ledere slik at de kan øve innflytelse på deres land for Kristus.

1. oktober samlet vi mer enn 350 unge 'Neste generasjons ledere' i Perm i Russland - i selve hjertet av Sibir - for en konferanse for 'Neste generasjons ledere' med tittelen: 'Kall, Tro, Innflytelse'. Antallet påmeldte til denne konferansen var langt utover det vi hadde forventet oss, og selve stedet hvor konferansen ble holdt ble for meg veldig betydningsfullt. Under Sovjet-regimet var Perm-regionen hovedstaden for GUlag, hvor tusenvis av kristne ble sendt for å slite og dø i arbeidsleire. Hvor mirakuløst er det da ikke, i dag, at nettopp denne regionen er stedet for en voksende bevegelse av unge kristne ledere! Til tross for regjeringens iherdige forsøk på forvandle Russland etter sin egen agenda, har Gud til hensikt å forvandle Russland i følge sin egne guddommelige hensikter.

Og denne kraftfulle bevegelsen av 'Neste generasjons ledere' mobilisert av Mission Eurasia i Russland fortsetter å vokse! Neste helg - den 15 oktober - finner en annen konferanse sted i Russland. Denne gang i Krasnodar, hvor vi forventer nærmere 500 ungdomsledere, sammen med pastorer og ledere fra 20 menigheter. Disse vil komme sammen for å bli oppglødet og i stand satt for å møte en hver mulighet - særlig på arbeidsplassen - for en medfølende, effektiv kristen tjeneste.

Disse unge kristne profesjonelle som er mobilisert og i stand satt av Mission Eurasia representerer forretningslivet, utdannelsessektoren, sosialt arbeid, juss, helsevesen, infrastruktur, kunst med mer. Under Sovjetregimet ble kristne presset ut av disse samfunnsområdene. Men nå finnes det kristne i enhver profesjon som har innflytelse som bringer det kristne synet på verden i deres yrker og som bruker deres innflytelse for Guds rike.

Disse unge menn og kvinner har respondert på utfordringene den nye loven gir i Russland med mot, tro og en fornyet lidenskap for evangelisering og tjeneste. De tar sitt kall om å følge Jesus seriøst og vil følge Ham uansett hva det enn måtte koste. Og vi må ta vårt kall seriøst om å oppmuntre, trene og i stand sette disse 'Neste generasjons' ledere - disse som er fremtiden for den kristne menighet i Eurasia - med alle ressurser vi råder over, slik at vi kan fortsette å gjøre disipler og la evangeliets lys skinne i mørket."

Sergeij Rakhuba (bildet)
President
Mission Eurasia.

Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

La oss huske konferansen 16. oktober som samler over 500 kristne ungdomsledere i Krasnodar i våre forbønner.

Ingen kommentarer: