søndag, oktober 02, 2016

Bønnehage og bønnerytme

"Bønn er som en hemmelig hage som er skapt av stillhet, hvile og innadventhet. Men det er 1001 dører inn til denne hagen og vi trenger alle å finne vår vei.

Vi trenger alle å finne vår egen bønnerytme. For noen av oss vil det bety å be i timevis, for andre betyr det å be i femten minutter nå og da. For oss alle betyr det å være oppmerksomme på Guds nærvær og vilje gjennom dagen.

Jean Vanier i boken Community and Growth. Norsk oversettelse () Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: