lørdag, oktober 29, 2016

Mangelen på åndelig modenhet

"Den største mangelvaren i verden er åndelig modenhet," sier biskop emetritus, Martin Lönnebo (bildet).

Så legger han til: "Modenhetens spørsmål er: Hva er sant? Hva er rett? Hva er galt? Hva er hellig? All åndelig modenhet begynner med selvinnsikt og omvendelse. Jeg bør hos meg selv først bekjempe det jeg vil bekjempe hos andre. Det var økreneremitenes innsikt, derfor er deres tone så ren."

Det er noe å ta med seg inn i bots- og bededagshelgen.

Foto: Sigtuna stiftelsen

Ingen kommentarer: