tirsdag, oktober 04, 2016

Jesusbønnen - min store hjelper

Som årene går blir Jesusbønnen mer og mer kjær for meg. Jeg er blitt avhengig av den. Ikke minst på dager som er onde. Denne bønnen gir hvile, og den bringer meg inn i Guds hellige nærvær:

"Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, forbarm Deg over meg, en synder."

Mer enn noe annet trenger jeg dette: At Herren forbarmer seg over meg. Viser meg sin nåde. Det er ingen selvfølgelighet. Men slik er Hans kjærlighet.

Jesusbønnen er litt av en bekjennelse. Hver dag, og hver gang jeg ber den, for jeg ber den til stadighet gjennom dagen, bekjenner jeg meg til Jesus som Herre. Jeg underlegger meg Hans herrevelde. Over mitt liv og alt hva det innebærer. Jeg bekjenner meg ikke til noen hvem som helst, men til Jesus, Frelseren! Hver dag bekjenner jeg ordene fra engelens profeti: "Og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder." (Matt 1,21)

Jeg bekjenner meg til Ham som er Den salvede. Den som er utkåret, som er selve Guds løfte, som representerer alt hva angår menneskenes frelse. Han som er Guds Lam, som bærer all verdens synd.

Også min. Derfor bekjenner jeg at jeg er: en synder. En frelst synder.

Jeg uttaler min elskedes navn - Jesus Kristus - med djup kjærlighet og hengivenhet.

Det er ikke så underlig at dette kalles 'hjertets bønn' - den kan ikke bes med hodet, bare med hjertet!

Derfor er dette også kroppens bønn, ikke bare sjelens. Den berører hele meg. Jeg former den med mine lepper, jeg puster den inn og ut, rolig, og den fyller hele meg. Den skaper Jesusbegeistring!

Jeg har skrevet en bok om denne bønnen, for å gi en hjelp til den som ønsker å be den. Her vil du finne litt mer om Jesusbønnens opprinnelse, mer om dens innhold og praktisk hjelp til hvordan den kan bes. Du kan skrive til meg, så skal jeg sende deg et eksemplar. Den koster 100 kroner + porto. Du kan skrive til meg ved å bruke følgende epostadresse: bjornolav58@gmail.com

Ingen kommentarer: