onsdag, april 05, 2017

Muslimsk kvinne fra Tyrkia så Jesus i en drøm

En ung muslimsk kvinne har kommet til tro på Jesus etter at Jesus talte til henne gjennom en drøm. Dette skjer i dagens Tyrkia.

Denne kvinnen bar på et djupt hat mot kristne, men så fikk hun se en video med pastor Matta. Ordene hans gav henne både mot og håp. Nå deler hun sin nye tro frimodig.

Flere og flere muslimer ser Jesus gjennom drømmer, og hver av dem forteller en helt unik historie om hvordan de kommer til tro.

Det er Christian Aid Mission som forteller denne historien om denne kvinnen som hatet de kristne. Kvinnen, hvis identitet må holdes skjult på grunn av hennes sikkerhet, bor side om side med sin konservative muslimske familie. En dag besøkte hun menigheten til pastor Matta, som er leder for en lokal menighet. Gråtende kunne hun fortelle at hun tenkte hun ville drive gjøn med ham da hun begynte å se programmene hans på YouTube. Men så begynte forunderlige ting å skje med henne, som fikk henne til å skifte mening.

"Det jeg hørte fra deg når du snakket om kjærlighet talte om det jeg alltid har lengtet etter, og ordene dine om tro og mot gjorde at frykten slapp taket," kunne hun fortelle.

Kvinnen kunne fortelle at evangeliet hadde forandret hennes hjerte, men at hun var tilbakeholdende med å skulle gå til gudstjeneste, men så viste Jesus seg i en drøm.

I drømmen ledet Jesus henne til en kirke og sa: Hva er det du fremdeles venter på? Følg min vei.

Og så så hun alle som ventet på henne og de smilte til henne.

Dette er et stort takkeemne i dag!

Ingen kommentarer: